topengWis lawas jamane, isun lunga ninggalnang kampung halaman. Jental – jentul nonggoni srengenge surup waya sore ning Pantai Padang, mlaku – mlaku kudanan ning alas Alam Mayang Pekanbaru, dolanan pasir ning Pantai Melur Batam. Dina dadi wulan, wulan dadi taun. Wis ganti waya rendeng, wis ganti waya ketiga,  tapi kampung halaman masih ado ning mata. Tulisan iki dudu obat lara weteng, apa maning obat lara boyok, cuma kanggo ngilangnang lara ati kelangan kampung halaman sing wis suwe ora kesanding.

 

Kanggo batur – batur lan sedulur separa kanca, mangga manjing ning kene kabeh, sing wis lawas bareng – bareng kelangan kampung halaman ning Cerbon, pada gegojegan, pada bribin, pada bendrongan, lan pada sewoan. Tapi aja pada tukaran ya, sing akur – akur kabeh karo sedulur.

 

 

 

 

 

Iklan