Ning kampung isun, waktu jaman sekolah SD, lamun kelase ditinggal guru lagi pada rapat, batur – batur pada nabuh bangku sing digawe karo kayu iku. Suarana pating klontang, bletak – bletuk bli karu – karuan. Akibate, ana guru sing teka, nyeneni bocah – bocah sing pada tabuan bangku sekolah. Guru teka pada meneng, tapi lamun guru lunga tabuan maning.

 

69Ning kampong isun, iku sing diarani bendrongan. Nabuh apa bae, kaleng bolong, panci gowang, baskom sompal, gendul rongsokan, termasuk ya tabuan bangku sekolah iku. Suarana pating bletuk ora karuan, tapi arane gan boca lembutan…ya krungue enak – enak bae!

 

Lha, mungkin asale istilah sing kampung isun iku,  dadine jaman sekien akeh pisan bocah nom – noman pada nabuh alat – alat musik, diarani BAND, diwacane Ben. Ya sejatine Bendrongan iku, nabuh bli karu – karuan.

Lah, buktine rongok nang bae, musike bocah nom – noman sekien, ora karu – karuan, jumpalitan, rambute awut – awutan, ora pati adus, mambue blenak…

 

Dirongok nang nganggo turu blenak, nganggo angon wedus malah weduse pada mblenger, nganggo ngiringi tandur ning sawah gawe endas puyeng… Apa maning sing ngrongok nang wong tua, bisa – bisa dirampogi karo bata tugelan. Iku sing arane band rock, sing asale istilah bendrongan mau. Sing pemain musike pada muter – muternang rambute sing gondrong kriwil kriwil. Ati – ati bae, tumae pating pencelat soale jare’e uwong sih jarang kramasan….

 

Masih enak gan musike waktu isun cilik bengien, gendul karo pendil ditabuh, wong tuwa pada gemuyu kesenengen. Apa maning dikanggo ngobrog ning wulan puasa….Musik sekien bli karu – karuan, sekarepe dewek bae, sampe kuping pada blembengen….bledag bletuk…

 

Iya bli, sih ? 

Iklan