Ya, isun arep cerita maning waktu bengiyen masih bocah lembutan. Kudu maklum, para batur separa kanca, masa cilik iku waya sing paling indah, dadi angel pisan diilang’aken. Mbrubul bae metu, kaya banyu matae rangda tuwa sing bli payu – payu laki.

Sekiyen, isun arep kanda ‘wadanan’ atawa diwadani, mirip – mirip kaya dipoyoki.
“Mentang – mentang kita wong bli gableg apa – apa, cuman gableg utang sing blaratan separan – paran, dadi tempat idu’e wong kampung, dipoyoki ambal dina bli pragat – pragat…” jare Mbok Wangsi, sambil nangis getun ning arep umah sing wis ndoyong ngalor.

Iku salah sawiji’ne contoh dipoyoki. Mungkin, lamun jare Bahasa Indonesia’nya tuh “diejek”. Iya kan batur – batur semuah? Hehehehe….
Karena Mbok Wangsi akeh utangnya, jadi dia dipoyoki ambal dina…. (wis ah, dadi keterus’en ngomong Indonesia’an ne!)

Contoh sejen’ne :
“Ih, sikil ira akeh koreng’e, nrembel kabeh kaya kancing kelambi, awas mengko dadi budug..!” sejak awit iku, si Kusnadi sing akeh koreng’e di wadani Kusnadi Budug.
Memang sih, rada – rada samar mbeda’nang poyokan karo wadanan. Diwadani ya dipoyoki, kuh pada bae, tipis pisan beda’ne. Samar iku jare Kang Ato ( Sunarto Marta Atmadja, idola tarling jaman bengiyen ) ramyang – ramyang.

Lah, jaman isun cilik bengiyen, akeh pisan wadanan lan poyokan sing kanggo sewoan, guyonan, karo batur – batur. Ana sing diwadani Jumari Blekutak, gara – gara si Jumari kulite ireng pisan, kaya blekutak. Ana maning Misnen Cungkring, gara – gara si Misnen cungur’e rada bengkung lan dawa kaya Cungkring.

Lamun Kamad Ndlagdag, sampeyan weu bli sejarah’e? Mengkenen, si Kamad iki bocah’e bandel pisan, bli ketulungan, karo sapa bae ngelawan, termasuk ning wong tuwa’ne dewek. Akhire, wong tuwa’e Kamad nyupatani (weru bli, nyupatani kuh? ) “sira kuh, ndlagdag pisan dadi bocah, tak supatani dadi Cristian Sugiono sira kuh ya!!…”
Ndlagdag, iku artine kuwalat ning wong tuwa. Sedurunge, diwadani Kamad Cristian Sugiono, tapi lantaran tampang Cristian Sugiono karo rai Kamad adoh pisan beda’e, kaya Jamblang karo New York, akhire diwadani Kamad Ndlagdag bae…
“Ayo sih, wadani isun Kamad Cristian Sugiono bae…” jare si Kamad, nangis – nangis njaluk tulung. Batur – bature, pada melet’nang ilat kabeh…”Weeek!! Enak temen, sira diwadani Cristian Sugiono, melas ning Titi Kamal’e…”

Ikulah, batur – batur kabeh, sekelumit guyonan waktu jaman cilik bengiyen. Padahal akeh pisan wadanan lan poyokan sejen’ne, tapi berhubung tangan wis pegel…terpaksa sampe ning kene dikit ya?

Ari, cerita wadanan / poyokan batur – batur sampeyan sih pripun? Ayo gah, pada cerita – cerita ning kene, ambir rame….

Iklan