Para batur lan sedulur separa kanca, wis lawas jaman’ne 10 taun bli balik – balik ning kampung kelahiran, duh…kuwayang kangen’ne. Priben kabare mimi lan mama, kakang lan adi, sedulur, batur – batur bengiyen, para tangga, …

 

Mbok’e bocah wong Mandailing, Tapanuli Selatan, bli bisa diajak ngomong cerbonan, bisa’e ngomong “songonon songoni, keta bo mulak tu jabu…”

 

Eh, lagi sanggowang ngelamun mikiri kampung bari maca – maca tulisan ning internet, ana tulisan “Idih tingeling…” sing salah sawiji forum wong carbon.

Blegadus… pikiran isun langsung bae, balik ning jaman bengiyen. Kelingan maning istilah ‘idih tingeling’ sing lawas jaman’ne bli tak runguk’nang maning. Yah, kocap idih tingeling iku khas cerbon pisan. Sering tak runguk’nang waktu bengiyen.

 

Contohne :

Obrolan para rabi ning warung’e Bi Masni, jare Yu Jun : “Idih tingeling pisan co, kita duwe laki jeh gabug temen, mekaya males, doyan’ne turu bae kridong sarung ambal dina…”

 

Contoh sejenne

“Idih tingeling, bocah wadon’ne ayu jeh.. duwe demenan’ne blesak pisan, rai’e gopes kabeh…”

 

Ya, iku mau contoh – contoh kocap ‘idih tingeling’ sing bengiyen biasa tak runguk’nang. Biasane sih sing ngomong ‘idih tingeling’ iku para yayu, sing pada ‘nggosip’ ning warung atawa nangga ning umah’e batur, sambil njaluk terasi lan uyah.

 

Idih tingeling, arti basa Indonesia’ne apa yah? Mbuh temen, isun yah angel gulat’ane…

 

Sing pasti, biasane kanggo moyoki batur lan tangga, atawa kaget, atawa nggosip. Sekiyeng – kiyeng’e dewek bae. Tapi khas cerbon, ning jagat Amerika mrana pasti laka sing ngomong ‘idih tingeling’ mau. Barack Obama bae bli bisa jeh…hehehe

 

Idih tingeling, pengen pisan balik ning cerbon kih…!!

 

 

Iklan