Batur lan Sedulur sedanten, niki kula bade nyampe’nang wasiat ingkang sampun Kanjeng Sunan Gunung Jati titip kangge sedanten kawula Cerbon. Mogi – mogi, batur lan sedulur sedanten, kawula Cerbon, teng pundi mawon wenten’ne, sampun kalepatan. Kangge agem – agem’me kawula Cerbon, melampah teng dunia niki.

Ingsun titip tajug lan fakir miskin
Wedia ing Allah
Kudu ngakehaken pertobat
Aja nyindra janji mubarang
Singkirna sifat kanden wanci
Duweha sifat kang wati
Den hormat ing wong tuwa
Den hormat ing leluhur.

—Aku berpesan
Titip tajug dan fakir miskin
Takutlah kepada Allah
Banyak-banyaklah bertobat
Jangan mengingkari janji
Jauhi sifat yang tidak baik
Miliki sifat yang baik
Harus hormat kepada orang tua
Harus hormat kepada leluhur.

Iklan