iki kang, tempate pak Walikota ngatur Cerbon ‘Kota’ ambiran masyarakate makmur, waras kabeh, ora kurang sandang, ora kurang pangan, bisa gemuyu, …

nah, lamunan sing ning sor : iki kantore Pak Bupati… ya pada bae, tempat ngatur masyarakat Cerbon ‘Coret’ ambir pada sehat, waras, bungah lair batin, makmur kabehlah….

yah. semoga masyarakat Cerbon kabeh, antara Kota atawa Coret, pada bagja kabeh diurus ning Pak Walikota karo Pak Bupati… mengkonon tah, lud?

Iklan