Isun gawe ‘blog’ iki, dudu kanggo gaya-gaya’an, dudu kanggo pinter-pinteran, dudu kanggo luru duit, dudu kanggo luru ‘popularitas’, dudu kanggo ‘nyalon dadi kuwu’, apa maning kanggo luru rangda gembleng sing bapuk…

Awale sih, isun pengen gawe blog sing bisa di’inget’ anak-putu kita, mengko mbesuk lamun jaman semana, jaman wis langka sendal ‘ceplek’, wis langka serabi, wis langka krawu jagung… pokoke jaman mengko-mengko lah…

Ambir anak-putu kita weru, lamun asal-usule kuh sing ‘Cerbon’, awit bibit-e, tumpah-darah’e, sing Cerbon. Walopun, asale isun sing Cerbon coret, dudu Cerbon kota, yo…bagen bae-lah! sing penting ‘wong Cerbon!’

Melas pisan, lamun mbesuk kiki, anak-putu kita bli weru asal-usule. Bli ngerti budaya Bapane, bli paham dedeg-pengadeg’e. Mangka’ne, sambil kridong sarung lan muter kaset ‘Baridin’an, isun gawe blog kiyen. 

Padahal, jaman kuno bengiyen… Cerbon iku negara kang kawentar, gagah perkasa, sejajar karo Demak, sejajar karo Pajajaran, mungkin sejajar karo Amerika. malah Amerika mungkin durung ana, masih pecah-pecah karo suku-suku Indian. apa maning Singapura, langka apa-apane karo Cerbon mah, Singapur masih alas, langka sekuku ireng karo Cerbon. Tapi iku jaman bengiyen… lawaaaas pisaan ning mburi.

Sekiyen…? Cerbon sing ketinggalan adoh, Singapur wis dadi gede mere-mere, mau alas tempat nongkronge gegedug gulang-gulang, saiki wis dadi negara kang duwur pamor’e. Lha, Cerbon priben…? malah menciut. Bengiyen Cerbon sing nguasai Jawa Barat, sekiyen cuma ‘nyempil’ dewek’an.  Disorot ning tipi, lamun macet mudik ning dina Lebaran bae, disorot ning berita lamun ana bocah nom-noman kang pada ko’it nenggak arak, disorot ning tipi lamun ana tawuran antar-kampung… duh Gusti,…

Tapi, bagen bae-lah… jare wong-wong pinter sih : right or wrong its my country, blesak atawa bagus, iki daerah isun, tempat isun pertama ndeleng alam dunya, narik napas, tempat panggonan. Dadi, awit semono iku…isun nyorat-nyoret gawe blog iki. Mbesuk kiki, lamun anak-putu kita pengen weru Cerbon, tinggal ‘nge-klik’ blog iki, tinggal mbuka blog iki…

Tapi, blog’e kok blesak pisan…? bagen bae-lah. Maklum bae, sing gawe blog’e dudu wong pinter. Dadi blesak. Aran’ne gan BLESAK.WORDPRESS.COM. Sing penting, isun wis waris-nang sejarah Cerbon, nitip-nang budaya Cerbon, ning kene. Lumayan, kanggo cerita-cerita dongeng ning anak putu…lamun bengiyen, ana daerah kang aran’ne Cerbon, lamun bengiyen…Cerbon kuh negara kang pamor’e duwur, murub marong-marong, kawentar sampe teka ning negeri China, bli kalah karo Singapur, Amerika, apa maning sejen-sejen’ne…

Bagen bae, blesak ….

Iklan